Menu Fechar

ensemble mosaik [tde]

Teatro Aveirense :: Sala Principal | 30 Janeiro 2020 (21h30)

• Lisa Streich (1985) | Safran [2017]
violino e piano preparado

• Samir Odeh-Tamimi (1970) | Jabsurr [2009]
violoncelo e piano

• Luís Antunes Pena (1973) | Tracking Noise #4 [2018]
3 executantes e electrónica

• Joanna Baillie (1973) | Trains [2014]
violoncelo e electrónica sobre suporte fixo

• Enno Poppe (1969) | Trauben [2005]
violino, violoncelo e piano

ensemble mosaik
Chatschatur Kanajan < violino >
Mathis Mayr < violoncelo >
Ernst Surberg < piano >

Luís Antunes Pena < electrónica >

[actividade associada: tubo de ensaio 01]